Hướng dẫn xuất file Gerber từ Altium

Hướng dẫn xuất file Gerber từ Altium

Tạo file Gerger

1. Mở file thiết kế PCB trong phần mềm Altium

Chọn File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files.

2. General Setting

Trong tab General Setting chọn định dạng 2:5 (độ phân giải 0.01 mil)

3. Layers Setting

Hãy chắc chắn rằng bạn đã có đường outline trong mechanical layer

Nếu bo của bạn là bo 2 lớp, sẽ không có các lớp bên trong (G1, G2, G3…)

Thêm vào các layer mà bạn muốn xuất ra bằng cách đánh dấu vào ô Plot tương ứng, xóa hết các dấu chọn trong Mirror.

4. Aperture Setting

Đánh dấu chọn “Embedded apertures (RS274X)”

5. Advanced Setting

Khi bạn kiểm tra các cài đặt đã như dưới đây. Hãy nhấp OK để tiến hành tạo các file Gerber

Các file Gerber cũng sẽ được tự động mở trong trình Altium Cam Viewer. Công cụ này cho phép bạn kiểm tra lại các layer đã được tạo ra đúng như ý đồ thiết kế.

Generating NC Drill File

1. Tạo layer Drilling (lỗ khoan).

File -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files

2. Chọn độ chính xác là 2:4. Sau đó nhấp OK.

Bạn đã có các file cần thiết. Hãy nén nó vào một tệp zip/rar

Altium cũng có bài viết hướng dẫn tại đây: 
http://wiki.altium.com/display/ADOH/NC+Drill+Output+Options

Chia sẻ bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *