Hướng dẫn xuất file Gerber từ Proteus

Hướng dẫn xuất file Gerber từ Proteus

Khi hoàn thành thiết kế của bạn trong Proteus, bước cuối cùng trước khi gửi đến nhà sản xuất là tạo thành file Gerber và Drill (lỗ khoan). Nhà máy sẽ sử dụng các file này để chế tạo board nhằm bảo toàn nguyên vẹn thiết kế.

Trình tự tạo file Gerber

Vào menu Output → Gerber/Excellon Output…

Hình 1. Ouput Gerber/Excellon Menu Item

Cửa sổ CADCAM Output sẽ xuất hiện, hãy thực hiện các điều chỉnh như sau

  1. Chọn “Output to a single ZIP file?”
  2. Chọn các layer cần thiết (Tick “Inner x” when copper layers > 2)
  3. Hãy chắc răng mục “Edge (will appear on all layers)” không được chọn.
  4. Tick “Mech 1” layer
  5. Chọn “Mech 1” trong mục “Slotting/Routing Layer”
  6. Chọn RS274X trong mục Gerber Format. Lưu ý định dạng Gerber X2 không hỗ trợ.

Hình 2. Proteus 7.5 Gerber Options

Hình 3. Proteus 8.9 Gerber Options

Nhập nút OK để đóng cửa sổ. File Gerber và lô khoan sẽ được tạo ra và nén vào một file ZIP, hãy gửi nó cho chúng tôi để bắt đầu sản xuất.

Chia sẻ bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *