Mạch in

Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn! Và xin cảm ơn vì đã lựa chọn chúng tôi! Hãy cho chúng tôi những thông tin cần thiết để hỗ trợ bạn tốt hơn.

Báo giá mạch in
Màu sắc mạch in / Color
Ngoài màu xanh lá, các màu khác thời gian giao hàng chậm hơn 2 ngày
Kiểu mạ / Surface Finish
Maximum upload size: 8MB

đ

đ
Hình thức nhận hàng